אהל יוסף

53.00 40.00

חידושי הלכה בעניינים שונים על סדר פרשיות התורה אשר נערכו ונדפסו לעילוי נשמת הרב הגאון יוסף קורח זללה"ה.

גודל ספר 24/17 ס"מ

 

-
1
+
0