אורח מישור

47.00 35.00

 

מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א.

מאמרים והארות בתורת המידות ודרכי העליה בתורה ויראה לאורם של רבותינו הראשונים והאחרונים.

גודל ספר 24/17 ס"מ

 

-
1
+
0