אור מהרי"ץ שאמי בינוני

53.00 40.00

העורך: ר' נריה עוזירי הי"ו.

סידור לימות השנה מפואר עם עיקר פירוש “עץ חיים" למהרי"ץ, ערוך במלאכת מחשבת ובו מעוטרים כזר זהב סביב פירושי מילי תפילות, ועיקרי הלכות ומנהגים.

גודל ספר 17/12 ס"מ

מספר עמודים: 1109

 

-
1
+
0