אזמר בשבחין

9.00 7.00

סדר קידוש ליל שבת וקידוש ליום שבת, ברכת המזון בנוסח בלדי וסדר ההבדלה.

 

-
1
+
0