אמונת ה'

50.00

מאת: הרה"ג יוסף צוביירי זצוק"ל.

ספר תשובות על הספר "מלחמות ה'" שחיבר הרה"ג יחיא קאפח זצ"ל

ובו הוכחות לאמיתות הזוהר ויחוסו למחברו התנא הקדוש רשב"י זצוק"ל.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 504

-
1
+
0