אמרי לשון

57.00

 

מאת: ר' אליהו גמליאלי הי"ו

כללי הדקדוק ללשון הקודש ע"פ מסורת ראשונים ואחרונים. נספח אליו "מילתא בטעמא" בו מבואר ביסודיות כללי השיר לר"ת על טעמי כ"א ספרים.

 

-
1
+
0