אשירה ואזמרה לה'

66.00 50.00

שני דיסקים
,קאל אלאדיב, אלף אלפת
אסאלך, האת אלקלם, והללויה
.ישקף, יושב בכיסא, שדי אמור נא, אבדא בתוחיד

-
1
+
0