אשמורות

33.00 25.00

,מכיל את הקטעים: ישן אל תרדם
..יעירוני רעיוני, קמתי ותדד שנתי, ה' א-לוקי הצבאות, שבט יהודה, א-לוקינו שבשמים, עננו אבינו, ועוד

-
1
+
0