אשמורות

33.00 25.00

לקטעי השמעה לחץ כאן

מכיל את הפיוטים:
ישן א-ל תרדם, קמתי ותדד,
א-ל מלך, ויעבור, לך ה' הצדקה, שבט יהודה, תפילה לדוד, רחמנא, אנשי אמונה, אנא ה', מרנא דבשמיא.

-
1
+
0