אשמורות

42.00 39.00

:מכיל את הקטעים
..אתאנו, מרנות, לך ה', א-ל מלך, בעת רצון, רחמנא, אנשי אמונה, תמהנו מרעות, וידוי, ועוד

-
1
+
0