בארות שלמה - אבילות

67.00 50.00

מאת: הרה"ג שלמה צדוק שליט"א.

הערות וביאורים בהלכות אבילות ובמשנת רבותינו הראשונים כמלאכים עד להכרעת הפוסקים, הרמב"ם וב"י מרן הש"ע בחלק יו"ד עם נושאי כליו הש"ך, הט"ז, פת"ש ועוד.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 335

-
1
+
0