בארות שלמה - אבן העזר

83.00 65.00

מאת: הרה"ג שלמה צדוק שליט"א.

הערות, חידושים וביאורים בסוגיות הש"ס בסדר נשים ובמשנת רבותינו הראשונים עד להכרעת הפוסקים.

גודל ספר 22/28 ס"מ

מספר עמודים : 341

-
1
+
0