בזכות משה רבנו

42.00 39.00

מכיל את השירים:
שמע האל, דוד צח, בזכות משה
רבינו, אקרא ל-אל עליון, י-ה שמע אביונך, אהוב
ליבי שמח, מחרוזת דעסה אמור ליוסף.

-
1
+
0