בית מועד

133.00 100.00

2 כרכים.

מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א.

הלכות והליכות אבילות כמנהגי ק"ק תימן עם מקורות, הארות וציונים. הערות, עיונים, וחקרי דינים בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים.

גודל עמוד 24/17 ס"מ

מספר עמודים : חלק א- 643, חלק ב- 520

-
1
+
0