ברכת המזון בלדי בינוני

5.00 4.00

כולל בתוכו ברכת האורח הארוכה, שבע ברכות וברכת מעין שלש.

גודל 17/10 ס"מ

-
1
+
0