ברכת המזון בלדי גדול

6.00 5.00

כולל בתוכו ברכת האורח הארוכה, שבע ברכות וברכת מעין שלש.

גודל 23/16 ס"מ

-
1
+
0