ברכת המזון בלדי עם ברכות מיני דגן

8.00 7.00

סדר ברכת המזון בנוסח בלדי באותיות גדולות בשילוב סדר ברכות מיני דגן עם תמונות, כולל ברכת מעין שלש.

8 עמודים.

-
1
+
0