ברכת המזון בלדי קטן (פ"צ)

4.00 3.00

ברכת המזון נוסח בלדי עם ברכת האורח הארוכה, שבע ברכות וברכת
מעין שלש.
גודל 10/15 ס"מ

-
1
+
0