ברכת המזון בלדי קטן

3.00

כולל בתוכו ברכת מעין שלש.

בגודל מיוחד לארנק.

גודל 6/9 ס"מ

-
1
+
0