ברכת המזון שאמי בינוני

4.00

כולל בתוכו שבע ברכות וברכת מעין שלש.

גודל 17/10 ס"מ

-
1
+
0