ברכת המזון שאמי גדול

5.00

כולל בתוכו שבע ברכות וברכת מעין שלש.

גודל 23/16 ס"מ

-
1
+
0