ברכת המזון שאמי עם ברכות מיני דגן

7.00

סדר ברכת המזון בנוסח שאמי באותיות גדולות בשילוב סדר ברכות מיני דגן עם תמונות, כולל ברכת מעין שלש.

8 עמודים.

-
1
+
0