דברי שלום - בודדים

45.00

19 כרכים.

מאת: הרה"ג אבנר עפג'ין שליט"א.

מנהגי הרש"ש ובית אל עפ"י כתבי האר"י ז"ל, ועליו סובב פירוש "נר שלום" המביא מקורות וראיות למנהגם מהש"ס ומהפוסקים. על חלקים אור"ח ויו"ד.

המחיר לכרך בודד

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים :

אורח חיים :

חלק א - 496

חלק ב - 528

חלק ג - 552

חלק ד - 536

חלק ה - 480

חלק ו - 556

חלק ז - 507

חלק ח - 511

חלק ט - 500

חלק י - 558

חלק יא - 582

חלק יב - 598

חלק יג - 593

יורה דעה :

חלק א - 526

חלק ב - 588

חלק ג - 479

חלק ד - 550

חלק ה - 795

חלק ו - 456

-
1
+
0