דיואן אשירה לה'

20.00 15.00

לקט שירי
קודש, פזמונים לשבת ולכל עת, שירי מסורת, כולל קידוש וסדר ברכת המזון.

-
1
+
0