דיואן נעימות שיר

19.00 15.00

כולל כל השירים המצויים והמורגלים בקהילות תימן יע"א,
מוגהים ומדויקים היטב ועליהם סובב פירוש "נעימות שיר", עם תרגום המילים בערבית. בכריכה רכה.

-
1
+
0