דיואן צרור המור

40.00 30.00

ערך פירש ותירגם צמח קיסר.

לקט נבחר של שירי תימן בצירוף פירוש "מאור השיר" כולל סדר קידוש לשבת ויו"ט, ברכהמ"ז, שבע ברכות, ברכת מעין שלש, סדר המילה ופדיון הבן.

גודל ספר 24/11 ס"מ

מספר עמודים: 305

 

-
1
+
0