הגדה של פסח "הדיין הנעלם"

25.00

הגדה של פסח נוסח תימן עם פירוש מסכת סדר ליל פסח

עם פירוש מאת מארי יחיא בן שלמה אביץ' זצוק"ל "הדיין הנעלם" הרואה אור לראשונה מכתב יד יחיד בעולם, יו"ל ע"י שרגא יעקב הופמן.

גודל ספר: 24/13 ס"מ

מספר עמודים: 85

-
1
+
0