הגדה של פסח "אוצרות תימן"

45.00

הגיעה הגדה של פסח "אוצרות תימן" עם עשרה פירושים מחכמי תימן והם:

הפירוש הקדום - לחכם תימני לא נודע
נמוקי הרז”ה - למו”ר זכריה הרופא זצ”ל
מדרש הביאור - למו”ר סעדיה אלדמארי זצ”ל
פירוש מהר”י בשירי - למו”ר יחיא בשירי זצ”ל
פירוש קדמון - לחכם תימני לא נודע
פירוש מהר”י ונה - למו”ר יצחק ונה זצ”ל
פעמון זהב - למו”ר יצחק ונה זצ”ל
פירוש הרשב”ז - למו”ר שלם שבזי זצ”ל
עץ חיים - למו”ר יחיא צאלח (מהרי”ץ) זצ”ל
ענף חיים - למו”ר אברהם אלנדאף זצ”ל
זרע השלום - למו”ר יחיא צארום זצ”ל

בשילוב מבחר סיפורים מחיי יהודי תימן
הנקראים “אהבת הקדמונים”
ובכללם ספורים על תימן.
מלבד הערים הגדולות: צנעא, עדן, רדאע,שרעב ודמאר, גם סיפורים על יהודי שבאם, בית עדרקה, חוגריה, מנאכה, געוד, צאלע, מאהצר, סינואן, בית סאלם ושאחדייה.
וכן עובדות והנהגות על מארי חיים כסאר זצ"ל, מארי סאלם קלאזן זצ"ל, מארי יחיא אלשיך זצ"ל, מארי יוסף צובירי זצ"ל ועוד. אשר חלקם מתפרסמים לראשונה.
 
כולל סדר ההגדה בנוסחים בלדי ושאמי, שיר השירים ושירי פסח.

בהדרכת והכוונת מו"ר פנחס קורח שליט"א

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 354

-
1
+
0