הגדה של פסח "טעם זקנים"

47.00

בנוסח משולב בלדי - שאמי.

עם פירוש "טעם זקנים" שליקט וחיבר  הרה״ג יוסף צברי מו״צ בפעולת צדיק ורב בעיר אלעד וראש מכון כתם אופיר להוצאת ספרי חכמי תימן.

פירוש ההגדה חובר מתוך ספרים נדירים וכתבי יד של חכמי תימן בעניין חג הפסח שנאספו במשך שנים ע״י הרב וכולל בתוכו גם סיפורים והנהגות של חכמינו.

גודל ספר 24/17 ס"מ

-
1
+
0