הגדה של פסח "מגיד מראשית"

15.00

נוסח שאמי - כריכה רכה.

כולל: סדר וביעור חמץ, אופן עשיית החרוסת, סדר עירובי תבשילין לבני חו"ל, עריכת שלחן הסדר ושאר ההכנות, שיר השירים ופיוטים לחג.

מאת: הרה"ג יוסף צוביירי זצ"ל.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 94

-
1
+
0