הגיוני הגיה

37.00

מאת: ר' שאלתיאל ינאי הי"ו.

מבטא לשון הקודש בפי קהילות ישראל בכלל ובפי יהודי תימן בפרט, ובו חקירות מעמיקות סביב יסודות לשון הקודש ובירור מבטאה המקורי.

גודל ספר 24/17 ס"מ

-
1
+
0