הולך תמים

70.00

מאת: אביבית לוי

תיאור חייו, פועלו ומורשתו של הרב יוסף קאפח זצ"ל בצורה נרחבת ומפורטת המשקפת את אורחות חייו מאת נכדת הרב.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים :

-
1
+
0