הליכות והלכות חג הסוכות

5.00 3.00

ממרן רבינו הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל

ערך: הרב אוריאל צדוק הי"ו

כולל פסקי הלכות ודברי אגדה בענייני סוכה, ארבעת המינים, שמחת תורה והושענא רבה.

גודל ספר 21/15 ס"מ

מספר עמודים: 85

-
1
+
0