הלכות והליכות בין המצרים

7.00 5.00

מפסקי מרן רבינו הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצ"ל.

ערך: הרב אוריאל צדוק הי"ו  נכד מרן זצ"ל.

כולל הלכות המצויות לימי בין המצרים ודברי אגדה בענייני גלות וגאולה.

גודל ספר 20/14 ס"מ

מספר עמודים: 152

-
1
+
0