הללויה

33.00 25.00

:מכיל את השירים
מידרי, לך יחיד, מחרוזת אבא שלום שבזי, א-לא
.יבעד א-ל עדיב, על כל נשימה, הללויה, בחר הסמא, מחרוזת אילייק ירב

-
1
+
0