העליה הגדולה מתימן

133.00 100.00

2 כרכים.

מאת: ד"ר משה גברא הי"ו.

תיאור מקיף של עלייתם של יהודי תימן לארץ ישראל בעלייה הגדולה שהתרחשה בשנים תש"ט-תש"י לאור ראיונות שנעשו עם מאות מזקני העדה שעלו בעלייה זו.

בצירוף מסמכים שמתפרסמים לראשונה.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : חלק א - 500, חלק ב - 600.

-
1
+
0