הפדות והישועה

40.00 30.00

4 מאמרים בענייני הגלות והגאולה העתידה בב"א, ו-2 שירים לרה"ג שלום מנצורה זצ"ל, מגדולי חכמי תימן.

יו"ל בפעם הראשונה מתוך כת"י המחבר, בצירוף מבוא, הערות וביאורים ותולדות המחבר.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 98

 

-
1
+
0