הרב זכריה אביגד

15.00 12.00

מאת נכדו ינון מלאכי הי"ו.

קורות חייו של הגאון הקדוש הרב זכריה אביגד זצוקללה"ה מעצם כתב יד קדשו.

גודל ספר 23/16 ס"מ

מספר עמודים : 93

-
1
+
0