הרב ישעיהו משורר זצ''ל

80.00

על חייו, תורתו ופועלו של הרה"ג רבי ישעיהו משורר זצ"ל מגדולי הרבנים בדורנו.

רב שכונת מחנה יהודה בפ"ת, דיין, אב"ד וחבר בית הדין הגדול.

כתב וערך: ד"ר משה גברא.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 882

-
1
+
0