זכור לאברהם תפילה לאל חי לשליח ציבור

70.00

.סידור תפילה נוסח שאמי

ערוך בצורה מסודרת ללא דילוגים מדויק ומהודר, באותיות מאירות עיניים ע"פ דפוס ליוורנו וכתבי יד עתיקים של סידורים נוסח שאמי מתימן
:בהמלצת הרבנים הגאונים
,מו"ר עזריה בסיס שליט"א, מו"ר שלמה מחפוד שליט"א
.מו"ר פנחס קורח שליט"א ומו"ר שלמה קורח שליט"א
חדש בפורמט שליח ציבור חלקים ימות השנה, ראש השנה, כיפור סוכות ופסח

המחיר לכרך בודד

גודל ספר 22/28 ס"מ

מספר עמודים: ימות השנה - 554, ר"ה - 441, כיפור - 650, סוכות - 556, פסח - 492.

 

-
1
+
0