זרע יעקב

190.00

ובו ליקוטים וחידושים על התורה מאת מוהר"ר יחיא בן יעקב צאלח זצוק"ל
צילום כתב יד יחיד בעולם, מהדורה פקסמלית בת 130 עותקים ממוספרת בכריכת עור בצילום צבעוני ואיכותי ביותר, כולל הקדמה מאת מוהר"ר אברהם אלנדאף זצ"ל והרה"ג הרה"ג פנחס קורח שליט"א ומאת ד"ר משה גברא וה"ה שגיב מחפוד  הי"ו, מכיל למעלה מ- 450 עמודים. הקודם זוכה!

מצורף דוגמא מהספר: 1 / 2

גודל ספר 21/14 ס"מ
מספר עמודים: 414

-
1
+
0