• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

סט חומש תורת חיים גדול

סט חומש תורת חיים גדול

170.00

5 כרכים
מוגה ומדוקדק בדיוק נמרץ על פי תיג'אן קדמונים ומוסמכים וכן תאג' דפוס ירושלים
כולל תרגום אונקלוס, רש"י מנוקד עפ"י מסורת יהודי תימן, תיקון קוראים מסודר בשורותיו כספרי התורה התימנים וכן הפטריות לשבתות ומועדים עם תרגום יונתן בן עוזיאל.
מעלה מיוחדת היא הבדל בין השוואים (לראשונה בהיסטוריה בחומש), טבלה של מספר הפסוקים בכל מברך ועוד מעלות רבות.
גם נלווה עמם ספר "חלק הדקדוק" על דיוקי נוסחאות במקרא וטעמיו, נקודותיו ותרגומיו אשר פעל ועשה מהרי"ץ, הוא כמוהר"ר יחיא בן יוסף צאלח זצוק"ל  שהיה ראש ואב בית דין צנעא וכל גלילות ארץ התימן יע"א.
בהגהתם ודיוקם של: מו”ר הרה"ג פנחס קורח שליט"א, הרה"ג מרדכי רמתי שליט"א, הרב דוד תעשה הי”ו ואדם בן נון הי"ו.
גודל ספר 24/17 ס"מ
מספר עמודים: כרך א- 500, כרך ב- 483, כרך ג -347, כרך ד - 392, כרך ה -368.

 

 

-
1
+
0