חוס אלוקי

33.00 25.00

בארק בריק א-לחמא, אהבת
הדסה, אני אשאל, יום אזכרה
.חטאי, מחרוזת-שבח אשיר, חוס א-לוקי, שובי יחידתי, איומתי

-
1
+
0