חיי יום יום בתימן

67.00 50.00

מאת: ד"ר אמנון חבר

על חיי היהודים בתימן מסוף המאה ה17 ועד תחילת המאה ה 20 ע"פ המסוודה - פנקס בית הדין בצנעא, ובו ניתוח של השתקפות החיים והמציאות בה חיו היהודים לאור הפסקים הנ"ל.

גודל ספר: 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 467

-
1
+
0