חמישה חומשי תורה

85.00

חמישה חומשי תורה בכרך אחד

עם תרגום אונקלוס וכן הפטריות לשבתות ומועדים

עם תרגום יונתן בן עוזיאל ובסופו תיקון קוראים.

מוגה ומדוקדק בדיוק נמרץ עפ"י תיגאן קדמונים ומוסמכים

וכן תאג' י-ם למו"ר הרה"ג אברהם אלנדאף זצוק"ל

כולל הבדל בין השוואים, טבלת ציוני המברכים

ועוד כמה מעלות חשובות ומיוחדות נוספות.

כולל חלק הדקדוק למהרי"ץ זצוק"ל

גודל ספר: 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 1209

-
1
+
0