חמש תעניות - קרואני

42.00 37.00

עפ"י דפוס ליוורנו כמנהג הספרדים, עדות המזרח ותימנים שאמי, כולל בתוכו ספר איוב.

הוצאת ר' יעקב קרואני הי"ו.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 307

-
1
+
0