חפלה בתכזינה

33.00 25.00

:מכיל את השירים
מי העירני עם שחר, מחרוזת יחיד
וגיבור, שמחי נוות ביתי, חפלה בתכזינה, מחרוזת מאן
שיגי, תני משנה, עין ואוזן, ילדי תימן

-
1
+
0