חקרי לשון

57.00

חקרי לשון
מאת: ר' אליהו גמליאלי הי"ו
ובו השוואות בין הנוסחאות
ובירורן, הספרים המהודרים לעומת המדוייקים וכו',
על חמישה חומשי תורה.
 
-
1
+
0