יום הכיפורים

33.00 25.00

,מכיל את הפיוטים: לך א-לי
שמע קולי, יראים שלחוני, ואני
ברב חסדך, בשם א-לקי אברהם, א-ל מלך, ויעבור,
סדר עבודה, אשרי עין, כתר מלכות, א-ל נורא.

-
1
+
0