יום כיפור

33.00 25.00

מכיל את הפיוטים:
לך אלי, שמע קולי, יראים שלחוני, כל נדרי, ואני ברוב, תחילת סדר עבודה, אשרי עין, אל נורא עלילה.

-
1
+
0